{สิงคโปร์|ประเทศสิงคโปร์}เข็น{กฎหมาย|ข้อบังคับ} ถอด{ถุงยาง|ถุงยางอนามัย}ขณะมีเซ็กซ์โดยอีก{ฝ่าย|ข้าง}ไม่ยินยอม{ผิดกฎหมาย|ไม่ถูกกฎหมาย|ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย}

ตุลาคม 11, 2022 0 Comments

อะไรที่เกิดขึ้นกับxxx โดย{ไม่ได้|มิได้}เป็นความ{ยินยอม|ยอม}ของทั้งสองฝ่าย{ล้วนแล้วแต่|ล้วนแต่}ไม่เป็นผลดี{ทั้งสิ้น|ทั้งปวง|ทั้งมวล|ทั้งหมด|ทั้งนั้น|ทั้งหมดทั้งปวง} ไม่เว้น{แม้แต่|แม้กระทั้ง}เรื่องเซ็กซ์ โดย{ล่าสุด|ปัจจุบัน}สำนักข่าว{ต่างประเทศ|เมืองนอก|ต่างแดน|ต่างถิ่น|ต่างชาติ}{รายงานว่า|กล่าวว่า|แถลงการณ์ว่า} ประเทศสิงคโปร์{เตรียม|จัดแจง|จัดเตรียม|ตระเตรียม}{ออกกฎหมาย|บัญญัติกฎหมาย} {ว่าด้วย|เกี่ยวกับ|กล่าวถึง}การดึง{ถุงยางอนามัย|ถุงยาง}ออกระหว่าง{มีเพศสัมพันธ์|ร่วมเพศ|มีเซ็กส์}โดย{ไม่ได้|มิได้}รับ{ความยินยอม|ความยินยอมพร้อมใจ}จากอีก{ฝ่าย|ข้าง}{ถือว่า|จัดว่า|นับว่า}มีความผิด{ทางกฎหมาย|ตามกฎหมาย|ด้านกฎหมาย|ทางด้านกฎหมาย}

xxx

{ทั้งนี้|ดังนี้}{การพิจารณา|การพินิจพิเคราะห์|การพินิจ|การพิเคราะห์|การไตร่ตรอง|การใคร่ครวญ}{กฎหมาย|ข้อบังคับ}เกี่ยวกับ{เรื่องนี้|ประเด็นนี้|หัวข้อนี้}ได้ผ่านวาระแรกไปแล้ว{เมื่อวันที่|ตอนวันที่|ช่วงวันที่} 11 {กุมภาพันธ์|เดือนกุมภาพันธ์|ก.พ.}{ที่ผ่านมา|ก่อนหน้านี้|ก่อนหน้าที่ผ่านมา|ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา} ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่วาระ{ที่สอง|ลำดับที่สอง}ได้ใน{ช่วง|ตอน}{เดือนพฤษภาคม|พ.ค.|พฤษภาคม}นี้ ซึ่ง{หาก|ถ้า|แม้|ถ้าหาก|ถ้าเกิด}{กฎหมาย|ข้อบังคับ}นี้ได้รับ{การรับรอง|การยืนยัน} {สิงคโปร์|ประเทศสิงคโปร์}จะเป็นประเทศแรกใน{เอเชีย|ทวีปเอเชีย}ที่การถอด{ถุงยาง|ถุงยางอนามัย}ระหว่าง{มีเพศสัมพันธ์|ร่วมเพศ|มีเซ็กส์}โดยไม่รับอนุญาต เป็นการ{กระทำความผิด|กระทำผิด|ทำผิด|ทำความผิด|ทำไม่ดี}{ตามกฎหมาย|โดยชอบด้วยกฎหมาย} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}อาจมีโทษสูงสุด{ถึงขั้น|ถึงขนาด|ถึงกับขนาด}{จำคุก|ติดคุก|ติดตะราง}{หลายปี|ยาวนานหลายปี|นับเป็นเวลาหลายปี}
{สำหรับการ|ในการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}ถอด{ถุงยาง|ถุงยางอนามัย}ออกระหว่าง{มีเพศสัมพันธ์|ร่วมเพศ|มีเซ็กส์} {อาจทำให้|อาจส่งผลให้|อาจก่อให้|อาจจะทำให้|อาจจะส่งผลให้|อาจจะก่อให้|อาจจะเป็นผลให้}{เกิด|กำเนิด}ปัญหา{หลายอย่าง|หลายสิ่งหลายอย่าง|หลายแบบ|หลายชนิด|หลายประเภท}{อาทิ|เช่น|เป็นต้นว่า|อาทิเช่น} การ{ตั้งครรภ์|มีท้อง|มีครรภ์|ท้อง|ตั้งท้อง}แบบไม่พึ่ง{ประสงค์|ต้องการ|ปรารถนา|หวัง|มุ่งหวัง|ตั้งใจ|มุ่งหมาย|มุ่งมาดปรารถนา} โรคติดต่อทางเพศ{สัมพันธ์|ชมรม|สมาคม|สโมสร} {ทั้งยัง|อีกทั้ง|ทั้ง}{รวมไปถึง|รวมถึง}{การละเมิด|การฝ่าฝืน}{ศักดิ์ศรี|เกียรติ|เกียรติยศ} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{ความเป็นอิสระ|อิสรภาพ}{เช่นเดียวกับ|เหมือนกับ|เหมือนกันกับ}{การข่มขืน|การขืนใจ|การข่มขืนกระทำชำเรา|การกระทำชำเรา}ทางเพศ